Latvijas Universitātes profesors Māris Kļaviņš piedalās Eiropas ilgtspējīgas attīstības studiju un pētniecības skolas (European School of Sustainability Science and Research) dibināšanas sanāksmē

Latvijas Universitātes profesors Māris Kļaviņš piedalās Eiropas ilgtspējīgas attīstības studiju un pētniecības skolas (European School of Sustainability Science and Research) dibināšanas sanāksmē

17.01.2019. Off By PhD School Administration

Šī gada 17. un 18. janvārī Hamburgā (Vācija) notika Eiropas ilgtspējīgas attīstības studiju un pētniecības skolas (European School of Sustainability Science and Research – ESSSR) atklāšana. Latvijas Universitāte ir tās dibinātāju skaitā kopā ar Upsalas Universitāti (Zviedrija), Florences Universitāti (Itālija), Mančesteras Universitāti (Lielbritānija) un citām (7 dibinātājas universitātes un 34 asociētās universitātes) (haw-hamburg.de/ftz-nk/esssr). ESSSR mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas attīstības pētniecības kā patstāvīgas zinātnes nozares attīstību un sniegt ieguldījumu jauno zinātņu doktoru  sagatavošanā. Plānots sniegt ieguldījumu Springer sērijas “World Sustainability Series” izdošanā, kā arī dalība tajā paver iespējas izstrādāt pētījumus publicēšanai pasaules vadošajos izdevumos.

ESSSR aktivitātes un programmas:

  1. Studiju kursi un digitālās studiju programmas;
  2. Pētniecības projekti;
  3. Kopējas publikācijas;
  4. Kopēja doktorantūras un pēcdoktorantūras studentu apmācība.