Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konference

Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konference

12.12.2019. Off By PhD School Administration

Doktorantūras skola “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” aicina pētniekus, doktorantus un studentus  piedalīties ar ziņojumiem Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konferencē.

Lejuplādēt:

Pieteikuma veidlapa

Tēžu forma

Vides zinātnes sekciju sēdes

Mutiska ziņojuma vai stenda referāta tēmas iesniegšana: Līdz 2019. gada 20. decembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu ar ziņojuma tēmu, kas nosūtāma uz sekcijas vadītāja vai koordinātora e-pastu.
Tēžu, paplašināto tēžu vai zinātnisko rakstu iesniegšana: Līdz 2020. gada 6. janvārim jāiesniedz Referāta kopsavilkums (tēzes) sekcijas vadītājam vai koordinātoram.
Konferences tēžu krājums tiks publicēts LU mājas lapā

“Dabas resursi tautas labklājībai”

Laiks: 2020. gada 27. marts no 9:00
Vieta:
LU DAC, 702. telpa
Sekcijas vadītājs: prof. Māris Kļaviņš (maris.klavins(at)lu.lv)


“Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā”

Laiks: 2020. gada 27. janvāris no 10:00
Vieta:
LU DAC, 702. telpa
Sekcijas vadītājs: prof. Viesturs Melecis (viesturs.melecis(at)lu.lv), asoc. prof. Gunta Spriņģe (gunta.springe(at)lu.lv)


“Lietišķie pētījumi vides zinātnē”

Laiks: 2020. gada 29. janvārī no 10:00
Vieta:
LU DAC, 334. telpa
Sekcijas vadītājs: asoc. prof. Iveta Šteinberga (iveta.steinberga(at)lu.lv)


“Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība”

Laiks: 2020. gada 30. janvārī no 13:00
Vieta:
LU DAC, 319. telpa
Sekcijas vadītājs: prof. Raimonds Ernšteins (raimonds.ernsteins(at)lu.lv), Dr. Jānis Brizga (janis.brizga(at)lu.lv)


“Meža ekoloģija un pārvaldība”

Laiks: 2020. gada 31. janvārī no 10:00
Vieta:
LU DAC, 223. telpa
Sekcijas vadītājs: prof. Oļģerts Nikodemus (olgerts.nikodemus(at)lu.lv), asoc. prof. Didzis Elferts (didzis.elferts(at)lu.lv)


Ģeogrāfijas sekciju sēdes

Mutiska ziņojuma vai stenda referāta tēmas iesniegšana: Līdz 2019. gada 20. decembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu ar ziņojuma tēmu, kas nosūtāma uz sekcijas vadītāja vai koordinātora e-pastu.
Tēžu, paplašināto tēžu vai zinātnisko rakstu iesniegšana: Līdz 2020. gada 6. janvārim jāiesniedz Referāta kopsavilkums (tēzes) sekcijas vadītājam vai koordinātoram.

“Latvijas klimats un ūdeņi – mainība, tendences un ietekme”

Laiks: 2020. gada 29. janvāris no 10:00
Vieta:
LU DAC, 223. telpa
Sekcijas vadītājs: prof. Agrita Briede (agrita.briede(at)lu.lv)


“Latvijas biotas un augsnes resursi, to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā”

Laiks: 2020. gada 31. janvārī no 10:00
Vieta:
LU DAC, 319. telpa
Sekcijas vadītājs: asoc. prof. Raimonds Kasparinskis (raimonds.kasparinskis(at)lu.lv), asoc. prof. Solvita Rūsiņa (solvita.rusina(at)lu.lv)


“Telpiskā plānošana un attīstība”

Laiks: 2020. gada 31. janvārī no 9:30
Vieta:
LU DAC, 324./325. telpa
Sekcijas vadītājs: asoc. prof. Pēteris Šķinķis (peteris.skinkis(at)lu.lv), koordinatore Gunta Lukstiņa (gunta.lukstina(at)lu.lv)


“Cilvēka ģeogrāfija”

Laiks: 2020. gada 29. janvārī no 10:00
Vieta:
LU DAC, 320A. telpa
Sekcijas vadītājs: asoc. prof. Māris Bērziņš (maris.berzins(at)lu.lv)


“Ģeomātika”

Laiks: 2020. gada 31. janvārī no 9:00
Vieta:
LU DAC, 106. telpa
Sekcijas vadītājs: doc. Aivars Markots (aivars.markots(at)lu.lv), doc. Māris Nartišs (maris.nartiss(at)lu.lv)


Ģeoloģijas sekciju sēdes

Mutiska ziņojuma vai stenda referāta tēmas iesniegšana: Līdz 2019. gada 20. decembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu ar ziņojuma tēmu, kas nosūtāma uz sekcijas vadītāja vai koordinātora e-pastu.
Tēžu, paplašināto tēžu vai zinātnisko rakstu iesniegšana: Līdz 2020. gada 6. janvārim jāiesniedz Referāta kopsavilkums (tēzes) sekcijas vadītājam vai koordinātoram.

“Lietišķā ģeoloģija”

Laiks: 2020. gada 31. janvāris no 9:00
Vieta:
LU DAC, 109. telpa
Sekcijas vadītājs: doc. Jānis Karušs (janis.karuss(at)lu.lv), doc. Aija Dēliņa (aija.delina(at)lu.lv)


“Pirmskvartāra nogulumi, ģeoloģiskie procesi, biota un klimats”

Laiks: 2020. gada 29. janvārī no 9:00
Vieta:
LU DAC, 319. telpa
Sekcijas vadītājs: prof. Ģirts Stinkulis (girts.stinkulis(at)lu.lv), prof. Ervīns Lukševičs (ervins.luksevics(at)lu.lv)


“Hydrogeology and groundwater dependent ecosystems”

Laiks: 2020. gada 30. janvārī no 9:00
Vieta:
LU DAC, 702. telpa
Sekcijas vadītājs: pētn. Inga Reķe (inga.reke(at)lu.lv)


“Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija”

Laiks: 2020. gada 30. janvārī no 9:00
Vieta:
LU DAC, 108. telpa
Sekcijas vadītājs: vad. pētn. Kristaps Lamsters (kristaps.lamsters(at)lu.lv), doc. Māris Krievāns (maris.krievans(at)lu.lv)


Bioloģijas sekciju sēde

“Latvijas ūdeņu pētījumi un aizsardzība”

Datums un laiks: 2020. gada 31. janvārī. Konferences programma ar detalizētu laika sadalījumu būs pieejama Janvāra vidū.
Vieta:
LU DAC, 702. telpa
Valoda: latviešu un angļu valoda
Pieteikšanās: Līdz 2020. gada 5. janvārim, aizpildot pieteikuma veidlapu ar ziņojuma tēmu, kas nosūtāma uz e-pastu: ivars.druvietis(at)lu.lv
Tēžu, paplašināto tēžu un zinātnisko rakstu iesniegšana: Līdz 2020. gada 1. martam jāiesniedz tēzes par ziņojuma tēmu (Ne vairāk kā 1-2 lapas!) jānosūta prof. Ģedertam Ieviņam (gerderts.ievins(at)lu.lv)
Paplašinātas tēzes pēc konferences būs iespējams publicēt žurnālā «Environmental and Experimental Biology» angļu valodā

Lejuplādēt:

Pieteikuma veidlapa

Tēžu forma