Category: Konference

Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konference

Doktorantūras skola “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” aicina pētniekus, doktorantus un studentus  piedalīties ar ziņojumiem Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konferencē. Lejuplādēt: Pieteikuma veidlapa Tēžu forma Vides zinātnes sekciju sēdes Mutiska ziņojuma vai stenda referāta tēmas iesniegšana: Līdz 2019. gada 20. decembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu ar ziņojuma tēmu, kas nosūtāma uz sekcijas vadītāja vai koordinātora…

By PhD School Administration 12.12.2019. Off