Prof. Briana Kronvanga vieslekcijas par ūdens kvalitāti Dānijā (12. septembrī, 2019)

Prof. Briana Kronvanga vieslekcijas par ūdens kvalitāti Dānijā (12. septembrī, 2019)

08.09.2019. Off By PhD School Administration

Doktorantūras skola “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” sadarbībā ar LVĢMC (pateicība LVĢMC departamenta direktoram, dr.geogr. Jānim Šīrem) 2019. gada 12. septembrī 14:30 LU Dabas mājā (702 auditorija) aicina doktorantūras skolas dalībniekus un interesentus apmeklēt

Ōrhusas universitātes (Aarhus university) (Dānija) profesors Brians Kronvangs ar vieslekciju “A new era of regulation of agricultural pressures on water quality in Denmark: Implementation and Effects of Collective and Targeted Mitigation Measures”.

Profesors Kronvangs ir Orhusas ir universitātes biozinātņu nodaļas vides pārvaldības virziena vadītājs un viens no vadošajiem speciālistiem pasaulē (h = 40) par sateces baseinu pārvaldības un ūdeņu kvalitātes jautājumiem, īpaši pievēršoties lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanas risinājumiem.