Dr. Zenonan Gulbinas seminārs “Kā sagatavot sekmīgu starptautiska projekta pieteikumu” (18.oktobrī un 7.novembrī, 2019)

Dr. Zenonan Gulbinas seminārs “Kā sagatavot sekmīgu starptautiska projekta pieteikumu” (18.oktobrī un 7.novembrī, 2019)

19.09.2019. Off By PhD School Administration

Doktorantūras skola “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” 2019. gada 18. oktobrī un 7. novembrī LU Dabas mājā aicina doktorantus, jaunos zinātniekus un interesentus apmeklēt Lietuvas Dabaszinātņu centra prof. Zenonan Gulbinas semināru “Kā sagatavot sekmīgu starptautiska projekta pieteikumu”.

Semināra ietvaros paredzēts aplūkot vispirms dzīvās dabas zinātnēs būtiskas projektu grupas (LIFE programme, BSR programme, INTERREG programme, Norwegian funds). Semināra ietvaros tiks aplūkoti projektu noteikumi, pieteikumu formu aizpildīšana, izpildes prakse, bet semināra otrajā dienā tiks izvērtēta labākā prakse – kā būt sekmīgam.

18. oktobrī, 2019 (piekdiena)

Laiks: sākums 12:00 (~4 h)
Vieta: LU DAC, 108. telpa
Valoda: angļu valoda
Lektors: prof Zenonan Gulbinas

1. Ievads un iepazīšanās
2. Finansējuma avoti:
– Eiropas līmenis – LIFE programma;
– Reģionālais līmenis – BSR programma, INTERREG programma;
– Valsts līmenis – Norvēģijas fondi.
3. Programmu analīzes/prezentācijas:
– Struktūra;
– Prioritātes;
– Partnerība un partneru meklēšana;
– Finansējums, budžets;
– Procedūras;
– Pieteikuma formas;
– Pieteikuma vērtēšana.
4. Īstenoto projektu piemēri
5. Uzdevumi nākamajam semināram


7. novembrī, 2019 (ceturtdiena)

Laiks: sākums 13:00 (~4 h)
Vieta: LU DAC, 107. telpa
Valoda: angļu valoda
Lektors: prof Zenonan Gulbinas

1. “No projekta idejas līdz īstenošanai” – Darbs grupās:
– Projekta ideja (nosaukums);
– Attiecīgie partneri;
– Aktivitāšu grupas (ieskaitot komunikāciju);
– Projekta darbinieki;
– Budžets;
– Pielietošanas iespējas.
2. “Ieinteresēto pušu sanāksme” – klātienes diskusija
3. Secinājumi, atsauksmes


Lejuplādēt semināru prezentācijas

LIFE Programma

INTERREG Programma

Norvēģijas fondi

Kopsavilkums

Ieinteresētās personas

Sabiedrības līdzdalība