Category: Seminārs

Dr Gerd Michelsen seminars (November 21, December 12, 2019)

Graduate school “Land Resources and Their Sustainable Utilisation” invites PhD students and all interests to visit Dr Gerd Michelsen seminars. Lector: Professor Gerd Michelsen is senior professor for sustainability science (2014-), being also holder (2005-) of the UNESCO Chair in Higher Education for Sustainable Development at Leuphana University Lüneburg (Germany) and now in 2019 also…

By PhD School Administration 14.11.2019. Off

Doctoral Seminar “Doctoral training for starters: research and management tools for a better PhD” (November 7 – December 19, 2019)

The condensed seminar targets PhD scholars in Geography in their initial stage and addresses key issues occurring throughout the whole phase of managing a PhD. Completing a doctoral project is seen as a recursive process with constant challenges to be overcome as recurring events. The series of four sessions is designed with the aim to…

By PhD School Administration 04.11.2019. Off

Dr. Zenonan Gulbinas seminārs “Kā sagatavot sekmīgu starptautiska projekta pieteikumu” (18.oktobrī un 7.novembrī, 2019)

Doktorantūras skola “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” 2019. gada 18. oktobrī un 7. novembrī LU Dabas mājā aicina doktorantus, jaunos zinātniekus un interesentus apmeklēt Lietuvas Dabaszinātņu centra prof. Zenonan Gulbinas semināru “Kā sagatavot sekmīgu starptautiska projekta pieteikumu”. Semināra ietvaros paredzēts aplūkot vispirms dzīvās dabas zinātnēs būtiskas projektu grupas (LIFE programme, BSR programme, INTERREG programme,…

By PhD School Administration 19.09.2019. Off

Pētnieciskais seminārs “Biofilosofija par dzīvību” (12. decembrī, 2018)

Seminārs “Biofilosofija par dzīvību” notiks 2018. gada 12. decembrī, 16:15-18:30, Aspazijas bulvārī 5, 510. telpā. Biofilosofijas mērķis ir pievērst uzmanību cilvēka eksistences dabiskajiem, ķermeniskajiem un bioloģiskajiem aspektiem, vienlaicīgi apzinoties to sociālo, kultūrvēsturisko, valodisko dabu. Kā domāt par cilvēku kā bioloģisku, ķermenisku būtni, bet nereducējot šo domu uz kādu bioloģisko determinismu vai noliedzot bioloģisko un dabisko kā…

By PhD School Administration 09.12.2018. Off