Category: Pasākums

Pievienojies Eiropas ilgtspējīgas attīstības studiju un pētniecības skolas doktorantūras sadarbības programmai ilgtspējīgas attīstības pētniecības jomā

Eiropas ilgtspējības studiju un pētniecības skolai (ESSSR) un Starpuniversitāšu ilgtspējīgas attīstības pētniecības programmai (the Inter-University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP)) ir viena no galvenām lomam zinātnisko publikāciju ilgtspējīgas attīstības jomā. ESSSR un IUSDRP pētnieku grupās piedalās vairāk nekā 200 universitātes no vairāk nekā 70 valstīm. Tās veic dažādus pētniecības projektus un pētījumus par ilgtspējīgas attīstības…

By PhD School Administration 10.03.2021. 0

The International Winter School “Transfer of EIT Raw Materials PhD Summer School ‐ Entrepreneurship in the CE” (TransDOCSUM)

TranDOCSUM project envisages the development of a training program to support entrepreneurship in the raw materials sector. As part of the project, a summer school (in English) for PhD students will be organized, which will deal with the possibility of recovering biogenic raw materials (phosphorus, nitrogen) from waste generated in sewage treatment plants, such as…

By PhD School Administration 22.10.2020. Off

Trīspadsmitā starptautiskā kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozija atklāšana (8.decembrī, 2018)

Visi interesenti ir aicināti uz “Trīspadsmitā starptautiskā kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozija” atklāšanu, kas notiks šī gada 8.decembrī plkst. 9:15 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulv. 19). Pasākumu atklās Čikāgas Universitātes izcilības profesore un viena no zīdaiņu uztveres pētniecības stūrakmeņiem Amanda Vudvarda. Simpozija šī gada tēma ir Notikumu un objektu uztvere. Galvenā atziņa, kas…

By PhD School Administration 08.12.2018. Off