Category: Informācija

Pievienojies Eiropas ilgtspējīgas attīstības studiju un pētniecības skolas doktorantūras sadarbības programmai ilgtspējīgas attīstības pētniecības jomā

Eiropas ilgtspējības studiju un pētniecības skolai (ESSSR) un Starpuniversitāšu ilgtspējīgas attīstības pētniecības programmai (the Inter-University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP)) ir viena no galvenām lomam zinātnisko publikāciju ilgtspējīgas attīstības jomā. ESSSR un IUSDRP pētnieku grupās piedalās vairāk nekā 200 universitātes no vairāk nekā 70 valstīm. Tās veic dažādus pētniecības projektus un pētījumus par ilgtspējīgas attīstības…

By PhD School Administration 10.03.2021. 0

Summer University 2020: “Identity Politics: Comparative Perspectives on the Nordic Countries and East Central Europe”

What: PhD Summer School When: 9 June – 18 June 2020 Where: Site 1 – Gdańsk (University of Gdańsk and European Solidarity Centre); Site 2 – Stockholm (Södertörn University) How many credits: 8 ECTS Points For whom: Doctoral students within humanities, social sciences and arts Call opens: 1 November 2019 – 31 January 2020 The Nordic countries and east…

By PhD School Administration 16.10.2019. Off